Home / Tin tổng hợp / Tìm Kiếm Lao Động Nước Ngoài Sang Đài Loan Ngay Bây Giờ

Tìm Kiếm Lao Động Nước Ngoài Sang Đài Loan Ngay Bây Giờ

Quy Trình, Thủ Tục Tham Dự Lao Động Nước Ngoài Đài Loan

việc bỏ trốn khỏi vị trí đi làm và ở lại bất hợp pháp của lao động Việt Nam chắc chắn sẽ tác động đến đáng tin cậy về chất lượng lao động, giúp cho cánh cửa đối với người đi xuất khẩu dần khép lại, tác động

số đông đã nghe theo những lời phỉnh dụ này. Làm ở ngoài dường như không có bảo hiểm, và nếu bị bắt và giao về nước sớm thì sẽ mất Hầu hết, ông Tân thông báo cảnh giác. lần đầu các tổ chức tính năng diển ra kiểm tra tiếng Đài cho những người làm việc xong hợp đồng lao động về nước đúng hạn thời gian có nguyện vọng trở lại Đài Loan đi làm. Đây là một cơ hội mới cho người làm việc và là một phương pháp giảm thiểu số lượng lao động ở lại Đài Loan trái pháp luật sau thời gian hết hạn thoả thuận giữa các bên lao động.  http://zenco.com.vn/tuyen-dung-lao-dong-xuat-khau-lao-dong-di-dai-loan-2015/

Thứ hai, những lao động chấp dứt cam kết giữa các bên ở Đài Loan quay về, đã tham gia các kỳ test tiếng Đài đặc điểm khác biệt trên máy tính từ tháng 12-2011 đến ngày nay, gồm có 1.808 người. một số người chấp dứt hợp đồng ở Đài Loan, về nước từ ngày 1-1-2010 trở lại đây nếu chưa dự test tiếng Đài đặc điểm khác biệt trên computer cũng sẽ được xét profile dự kiểm tra để ứng tuyển trở lại Đài Loan. Đợt test tiếng Đài Thứ nhất trong năm 2015 đối với các loại này tổ chức vào ngày 4-6 đăng ký từ ngày 11 đến 13-5; liên hệ sở LĐ-TB-XH vị trí thường xuyên trú để được hướng dẫn.