Home / Công nghệ / Tiết kiệm chi phí xài 3G cho iPhone 6 plus?

Tiết kiệm chi phí xài 3G cho iPhone 6 plus?

Một vài mẹo tiết kiệm dung lượng 3G với iPhone 5s

Sau đây là những bí quyết bé để người xài kiệm ước dung lượng khi xài Internet bằng 3G trên thiết bị IOS – đặc biệt là iPhone, nhằm giúp cho người xài không bị “méo mặt” khi nhận bill điện thoại .

 

 

Hạn chế dữ liệu ẩn. Vào mục Settings > dùng dữ liệu và cuộn xuống để xem danh sách app đang xài 3G. Tiếp theo đó, chạm vào một app bất kì xem lượng 3G sử dụng của nó, bây giờ hãy nhìn vào hai con số cạnh đồ thị.
Thông tin chi tiết hãy liên lạc click vào đây
Chữ “Foreground” dùng để nói đến dữ liệu sử dụng khi thực thụ đang chạy ứng dụng, trong khi “Background” (nền) chỉ dữ liệu xài khi application chạy nền. Nếu thấy có app sử dụng quá nhiều dung lượng nền, người sử dụng nên kéo xuống phía dưới và lựa chọn “hạn chế dữ liệu nền”.