Thông báo

 • Thong bao

  THÔNG BÁO

  TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA - LUYỆN THI ĐẠI HỌC TỔNG KHAI GIẢNG CÁC
  LỚP HÈ NĂM 2016 - 2017


  THỜI GIAN: THỨ NĂM NGÀY 02/06/2016
  THỜI KHÓA BIỂU XEM CHI TIẾT TẠI MỤC: THỜI KHÓA BIỂU
  TRUNG TÂM NHẬN HỌC SINH MỖI...